@haagsestadspartij Welkom!

Zijn de fractievertegenwoordigers ook op Mastodon beland? Ze staan wel in jullie bio maar ik kan ze niet vinden.

@tim_de_boer @haagsestadspartij Linken naar accounts in de bio kan overigens wel, maar dan moet de instance erachter staan, dus @naam@instance (instance = mastodon.social in dit geval). Dat zou moeten werken.

@fabriek dank! Volgen mij is het nu geregeld. ( Tim is nog de enige op mastodon van de fractie).

De rest wacht nog op de bal van vuur 🔥 op twitter. 😂

Sign in to participate in the conversation
Wings Social

A leftist, progressive Mastodon server for Wings users, progressive activists and friends