Follow

Affelay is kennelijk alweer “oud-voetballer” – ik had hem nog mentaal gecategoriseerd als “jong talent”

Sign in to participate in the conversation
Wings Social

A leftist, progressive Mastodon server for Wings users, progressive activists and friends